ความจุผู้โดยสาร
200 ที่นั่ง

ขนาด
กว้่าง : 7.5 ม. ยาว : 38 ม.

พื้นที่ภายในเรือสำราญ
ชั้น 1 : ห้องแอร์ จำนวนผู้โดยสาร 25 ที่นั่ง
ชั้น 2 : ห้องแอร์โซนหน้า จำนวนผู้โดยสาร 25 ที่นั่ง
ชั้น 2 : ห้องแอร์โซนหลัง จำนวนผู้โดยสาร 75 ที่นั่ง
ชั้น 2 : โอเพ่นแอร์หัวเรือ 15 ที่นั่ง
ชั้น 3 : ดาดฟ้าเรือ 60 ที่นั่ง


*Seating avilable by rsvn.